Tôi muốn tính năng Phát hiện vụ va chạm nhưng tôi không muốn Arity thu thập dữ liệu của tôi hoặc chia sẻ dữ liệu của tôi với các công ty bên ngoài. Điều này có thể không?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.