Chuyến đến nội dung chính

Tôi muốn tính năng Phát hiện vụ va chạm nhưng tôi không muốn Arity thu thập dữ liệu của tôi hoặc chia sẻ dữ liệu của tôi với các công ty bên ngoài. Điều này có thể không?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trò chuyện với trợ lý ảo của chúng tôi. Nếu trợ lý ảo không thể trợ giúp, họ sẽ tạo yêu cầu và đại diện của chúng tôi sẽ trả lời qua email.

Trò chuyện với chúng tôi Gửi một yêu cầu